ubuntu en collectief leiderschap
We leven in een tijd van grote uitdagingen, een tijd waarin continuïteit en succes niet vanzelfsprekend meer zijn. We ervaren steeds meer dat de keuzes die we maken niet alleen effect hebben op onszelf, maar ook op de ander en onze omgeving. Hierdoor worden we ons meer en meer bewust van de samenhang tussen het maken van onze eigen keuzes, de effecten ervan on onszelf, de ander en de ontwikkelingen om ons heen. Niets staat op zichzelf.
Dat is in essentie waar het bij de (Zuid-)Afrikaanse levensfilosofie ‘ubuntu’ (oe-boen-toe) over gaat. Een levensvisie die diep ingebed zit in de Afrikaanse cultuur.

Ubuntu betekent vrij vertaald: “Ik ben omdat wij zijn. Ik ben wat ik ben dankzij wat wij allen zijn”. Ubuntu staat voor een allesomvattende manier van leven. Een manier van leven waar er omgezien wordt naar elkaar. Vanzelfsprekend. Nelson Mandela en Desmond Tutu hebben ons laten zien hoe deze levensvisie te leven en als we dit doen wat hiervan het positieve effect is op mens & samenleving.

Hoe aan ubuntu vorm gegeven kan worden komt voor mij tot uitdrukking in collectief leiderschap omdat hierin alles samenkomt: toewijding, compassie, vertrouwen, verbinding, includeren, eigenaarschap, jezelf en de ander kennen, het herkennen en waarderen en bij elkaar brengen van ieders talent en weten hoe je dit betekenisvol in kunt zetten.
Door het nemen van leiderschap nemen we verantwoordelijkheid over ons leven en ons werk, we ontwikkelen onze talenten en mogelijkheden en zetten deze in ten dienste van onszelf en van onze omgeving. Vanzelfsprekend omzien naar elkaar.

 

moed en bereidheid
Alles start met moed en bereidheid. In mijn visie is dit de eerste stap om gelukkig succesvol en betekenisvol te kunnen zijn. De moed hebben om bereid te zijn naar jezelf te kijken en leiderschap te nemen over je leven. Dat betekent dat je jezelf serieus neemt en ontdekt wat jouw potentieel is: je passie, je ambitie, je droom, je talent en dit vervolgens ontwikkelt, zichtbaar maakt en inzet. Inzet ten dienste van jezelf, de ander en je omgeving. Je neemt je verantwoordelijkheid over je leven en werk, de keuzes die je maakt. Je bent en gelukkig succesvol èn van betekenis. Alles start met moed en bereidheid.

 

verbinding en vertrouwen
Door alle ontwikkelingen worden er andere antwoorden van ons gevraagd dan degene die ons zo vertrouwd zijn. We hebben de neiging om vanuit het willen hebben van grip en controle op de veranderingen ons teveel te laten leiden door systemen. Systemen die niet meer dienend zijn, systemen die doel op zich zijn geworden en daardoor geweldige zorg- en dienstverlening in de weg zitten.

Wat nodig is dat we bij het vinden van de antwoorden ruimte geven aan ‘verbinding’ en aan ‘vertrouwen’. Zij zijn ondersteunend aan het proces. Vanuit vertrouwen in en op de missie van de organisatie en deze leidend laten zijn. Vanuit vertrouwen in en op elkaar de verbinding aangaan. Door verbinding en vertrouwen ontstaat er gezamenlijkheid om te ontwikkelen, het beste uit jezelf en de ander te halen en dit in te zetten ten dienste van de missie, het proces en het geheel. Vanuit verbinding en vertrouwen is onze bereidheid in het volledig zien van de consequenties van onze keuzes groter, evenals het dragen ervan. Verandering vanuit verbinding en vertrouwen leidt tot eigenaarschap, betrokkenheid, toewijding en tot het geluk en succes van mens en organisatie.

 

anders kijken, anders denken, anders doen.
Ik geloof erin dat als we in staat zijn onszelf, onze eigen realiteit en de realiteit van de ander te zien, we in staat zijn te doen wat nodig is. Dit vraagt wel van ons de kracht en de bereidheid dat we onze oordelen, verwachtingen en concepten los te laten, in ieder geval op te schorten. Het vraagt dat we leren kijken vanuit andere perspectieven dan alleen die van onszelf omdat er niet één perspectief is die meer waar is dan de ander. Integendeel, juist al die verschillende perspectieven nemen ons mee naar andere terreinen en daardoor naar andere antwoorden. En dat is enorm waardevol, juist in een tijd waar geen eenduidige formule voorhanden is om organisaties succesvol om te laten gaan met veranderingen. Echter door ons te open te stellen en anders te willen kijken, zijn we in staat anders te gaan denken en anders te gaan doen. Dan nemen we waar, luisteren en handelen we met een open geest, een open hart en een open wil.

 

mindfulness: de kracht van aandacht
In 2007 kwam ik voor het eerst in aanraking met het boeddhisme en vanuit deze ervaring ben ik een paar jaar daarna de opleiding voor mindfulnesstrainer gaan volgen om de kracht van aandacht te kunnen toepassen in mijn diensten.
Het beoefenen, integreren en toepassen van mindfulness in ons leven voegt namelijk veel waarde toe. Mindfulness betekent bewust gewaar zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel. Met behulp van mindfulness trainen we onze aandacht waardoor we een open en opmerkzame houding ontwikkelen en ons bewustzijn en opmerkzaamheid worden vergroot. Het effect hiervan is dat we meer helderheid, acceptatie en mildheid ervaren ten opzichte van alles wat zich voordoet in ons leven. We krijgen een beter zicht op onze (reactie-)patronen, op onze gedachten, gevoelens en hoe we adequaat en succesvol omgaan met situaties, waaronder veranderingen. Door dit reflecteren, ons verruimde bewustzijn en opmerkzaamheid maken we onze keuzes bewuster en zijn we meer afgestemd op wat de situatie van ons vraagt. Het geeft focus. We ervaren meer keuzevrijheid, zijn ons meer bewust van alle aspecten van het leven en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Door met volle aandacht aanwezig te zijn vergroten we onze veerkracht, ervaren meer innerlijke rust.
Gelukkig succesvol zijn is afhankelijk van de kwaliteit van de aandacht en de intentie die we inbrengen in ons leven en werk. Aandacht verandert alles.

 

co-creatie
Co-creatie is het in gezamenlijkheid  creëren van oplossingen die bijdragen aan het beoogde resultaat.
In het proces van co-creëren sta je niet alleen open voor elkaars talent, inzicht, kwaliteiten en verschillen, maar steun en stimuleer je elkaar ook om dit in te zetten ten dienste van het behalen van een optimaal resultaat. Zo ontstaat er een krachtige, vitale en duurzame basis voor succes.

 

kernwaarden
compassie | toewijding | geluk | verbinding | oprechtheid | positiviteit

wilt u meer weten over onze uitgangspunten en kernwaarden?

klik dan hier