• zorg voor welzijn & geluk

  succesvol veranderen

  coaching | training | advies

gelukkige mensen, gezonde zorg

Het leveren van optimale zorg en dienstverlening waar de mens centraal staat is met alle ingrijpende ontwikkelingen en de ambitieuze bezuinigingen voor zorg- en welzijnsorganisaties een forse uitdaging!

Als interim manager, trainer en coach kom ik op veel plekken en zie ik de effecten van de veranderingen waaronder:

 • de toenemende span of control van de manager
 • de toenemende werk- en regeldruk van alle medewerkers
 • het toenemende ziekteverzuim met de bijbehorende kosten en de inzet van flex-medewerkers
 • de toenemende verandermoeheid en het dalende vertrouwen in de organisatie

En alle goede bedoelingen ten spijt, we weten dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Dat is wat niemand wil.

Wat we wèl willen is zorg en dienstverlening waar de mens centraal staat, die financieel gezond en toekomstbestendig is. 

Dat is de reden dat ik insento heb opgericht, mijn jarenlange kennis en ervaring inzet en programma’s ontwikkel voor leiders en professionals.
Krachtige en effectieve advies-, training- en coachingsprogramma’s die organisaties ondersteunen om de bedoeling centraal te stellen en zorg en dienstverlening te realiseren waar het welzijn en geluk van de mens het uitgangspunt is en blijft. Zorg en dienstverlening die aansluit op de realiteit van vandaag èn op die van morgen.

anders kijken, anders denken, anders doen

De praktijk laat zien dat er andere antwoorden nodig zijn dan degene die ons zo vertrouwd zijn. De nieuwe realiteit vraagt om een andere visie, om een andere aanpak, om nieuwe vaardigheden, een andere attitude, ander gedrag. En dat gaat niet vanzelf.

Tot die benodigde andere antwoorden komen we indien we bereid zijn anders te kijken, anders te denken en zo anders te doen. Zo verruimen we ons bewustzijn, onze opmerkzaamheid en leren we te kijken vanuit andere perspectieven. Dan zijn we in staat te zien wat er echt nodig is om de eigen kracht, de eigen regie en het zelf oplossend vermogen van mens en organisatie te ontwikkelen en te versterken. Om een verschil te maken en van betekenis te zijn. Om zorg en dienstverlening te bieden waar het welzijn en geluk van mens, organisatie en samenleving centraal staat.

Dit komt voor mij tot uitdrukking in leiderschap, in collectief leiderschap omdat hier namelijk alles wat nodig is in samenkomt:

 • het nemen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap
 • bewustzijn
 • toewijding
 • verbinden
 • vertrouwen
 • het herkennen en waarderen en bij elkaar brengen van ieders talent en weten hoe je dit betekenisvol in kunt zetten,
 • bereidheid om te delen en in gezamenlijkheid te werken aan vernieuwing
 • van betekenis zijn, bijdragen om het verschil te maken

Zodra ieder vanuit zijn eigen rol en functie leiderschap neemt, samenwerkt, de ander ondersteunt, dan gaan we stap voor stap op weg naar een menselijke en optimale zorg en dienstverlening. Samenwerken om met gelukkige mensen, geweldige en gezonde zorg te realiseren.

Hier draagt insento substantieel aan bij met haar krachtige programma’s voor organisaties, leiders en professionals binnen zorg en welzijn die het verschil willen maken. 

Leiderschap Versterken & Verdiepen

Krachtige, heldere en concrete programma’s die een beroep doen op het anders kijken, anders denken, anders doen en gericht zijn op het ontwikkelen, versterken en verdiepen van persoonlijk- en van collectief leiderschap.
Het resultaat van deze programma’s is dat deelnemers:

 • Vertrouwen op zichzelf doordat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en hoe ze dit succesvol in kunnen zetten en zo van betekenis zijn
 • Hun verantwoordelijkheid nemen, het beste uit zichzelf halen en de ander inspireren hetzelfde te doen
 • In staat zijn om met een open geest, open hart en open wil te kijken naar de realiteit en hier adequaat op aan kunnen sluiten en op in kunnen spelen
 • Flexibel en veerkrachtig zijn en succesvol omgaan met de continue stroom van veranderingen
 • Van betekenis willen en kunnen zijn en met plezier, toewijding en succes samenwerken aan het realiseren van de missie van de organisatie en zo een positief verschil maken voor mens & organisatie

Hierdoor realiseren zij gezamenlijk geweldige zorg en dienstverlening die aansluit bij wat er nodig is en bijdraagt aan het geluk en succes van mens & organisatie. Nu en in de toekomst.

Wat kunnen wij voor u doen?

wilt u ook succesvol omgaan met veranderingen?

klik hier voor meer informatie